Tatra Forest Slovakia

V spoločnosTI Tatra Forest Slovakia sa venujeme ekologickému farmárčeniu, agroturizmu a v poslednej dobe aj developmentu

Predstavenie spoločnosti

Naša spoločnosť, Tatra Forest Slovakia s.r.o., prišla v roku 2008 na slovenský trh so záujmom rozvíjať podnikanie v oblasti poľnohospodárstva. Za týmto účelom kapitálovo vstúpila do Poľnohospodárskeho družstva Východná, kde v súčasnosti realizuje svoje zámery.

V priebehu štyroch rokov sme na Poľnohospodárskom družstve Východná vybudovali nové a modernizovali staré ustajňovacie priestory, obnovili strojový park, zmenili spôsoby obrábania pôdy a zaviedli novú organizáciu práce. Poľnohospodárske družstvo Východná sme konvertovali na Biofarmu, kde produkujeme kvalitné kravské aj ovčie biomlieko, z ktorého vo vlastnej mliekarni vyrábame chutné bioprodukty.

Okrem toho sme od roku 2012 začali s pokusným pestovaním bio liečivých rastlín pre kozmetické a farmaceutické účely. Vzhľadom na vhodné prírodné podmienky, podnebie a klímu je pravdepodobné, že tento projekt budeme v najbližších rokoch intenzívne rozvíjať. V priebehu 15 rokov predpokladáme pestovanie liečivých rastlín na výmere viac ako 150 hektárov pôdy. V oblasti produkcie liečivých rastlín by sme sa radi dostali medzi takzvané biodynamické farmy, ktorých produkcia na trhu je oveľa vyššie cenená ako klasická bioprodukcia.

V roku 2012 sme realizovali aj pokusy s výrobou biokompostu. Jedná sa o výrobu bioorganickej hmoty nahrádzajúcej klasické hnojenie a realizujúcej ozdravenie pôdy. Biokompost vyrábame v kravského a ovčieho hnoja, zelenej hmoty, sena, slamy, nespotrebovaných senáží, podrvených konárov a zeminy. Výsledkom spracovania je bioorganická hmota, ktorá sa integruje do pôdy pred sejbou alebo počas vegetačného obdobia Táto bioorganická hmota rastlinám dodáva nielen potrebné živiny, ale pôdu ozdravuje, potláča v nej huby, plesne a iné patogénny. Okrem toho, že pôdu zjemňuje a robí ju ľahšou a produkčnejšou, zabezpečuje jej lepšiu absorbciu vlahy v daždivom počasí a jej zadržianie a výdaj v prospech rastlín v počasí suchšom. Biokompost sme plánovali vyrábať len pre vlastnú spotrebu, ale vzhľadom k veľkému záujmu zákazníkov ho budeme vyrábať aj na predaj.

KTO JE TATRA FOREST SLOVAKIA?

V Tatra Forest Slovakia sa sústreďujeme najmä na strategické riadenie spoločností v skupine, start up-ov, developerských projektov a správu majetku skupiny. V oblasti developmentu sa sústreďujeme na zhodnotenie vlastneného majetku tak, aby sme takto získané finančné zdroje použili na financovanie projektov ekologického farmárčenia a agroturizmu, najmä start up-ov, v oblasti Východnej, Hybe a Važec.

NA SLOVENSKU PÔSOBÍME OD ROKU 2008

Tatra Forest Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou nadnárodnej spoločnosti Tatra Holding Limited, ktorej majiteľmi sú tri anglické rodiny.
Prostredníctvom spoločnosti Less Limited (67%) sú to deti Jasona Holroyda Whitla a jeho exmanželky z rodu Sir Elly Kadoorie, prostredníctvom spoločnosti Grosvenor Food & Ag Tech (29%) Vojvoda z Westminstru a prostredníctvom spoločnosti Rysaffe (4%) Mark Sainsbury z rodiny Sainsbury Majoritným majiteľom, konateľom a zároveň povereným zástupcom pre správou majetku skupiny Tatra Holding na Slovensku je pán Jason Holroyd Whittle.
Pán Whittle je zároveň spolu s Ľubomírom Kružliakom aj konateľom dcérskej spoločnosti Tatra Forest Slovakia, s.r.o. na Slovensku.

Na Slovensku spravujeme majetok v celkovej hodnote 35mil €.

Na Liptove vlastníme takmer 2 200 hektárov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov.

Naša skupina zamestnávala v roku 2020 na Slovensku 52 ľudí na plný pracovný úväzok, 61 sezónnych pracovníkov a 83 externistov

NaŠE PROJEKTY

Tatra Forest Slovakia

Sídlo v Liptovskom Mikuláši
Založená v roku 2008
strategické riadenie spoločností v rámci skupiny, start up-ov, developerských projektov a starostlivosť o majetok skupiny

Farma Východná

Sídlo vo Východnej
Založená v roku 1958
ekologické obhospodarovanie 1600 ha pôdy, chov dojníc a mladého dobytka, výroba krmovín pre vlastnú spotrebu, výroba a predaj syrov (start up)

ProBioSpace

Sídlo v Liptovskom Mikuláši Založená v roku 2007 ekologické obhospodarovanie 390 ha pôdy, chov Highlanderov

Tatra Forest Liptov

Sídlo v Liptovskom Mikuláši Založená v roku 2014 agroturizmus (start up)

Kone vo Východnej

Sídlo vo Východnej Založená v roku 2019 ekologické obhospodarovanie 47 ha pôdy, chov koní, ustajnenie koní pre klientov, agroturizmus

BIOTATRY H&B

Sídlo vo Východnej Založená v roku 2019 odčlenením od Farmy Východná ekologické pestovanie liečivých rastlín a drobného ovocia na celkovej výmere 42 ha, spracovanie a predaj finálnych produktov

Biotatry o.d.

Sídlo v Liptovskom Mikuláši Založená v roku 2013 predaj surového mlieka pre slovenských ekologických aj konvenčných farmárov na zahraničných trhoch a na Slovensku

The Krivan Estate

Sídlo v Liptovskom Mikuláši, Založená v roku 2021 odčlenením z Tatra Forest Slovakia vlastníctvo, budovanie, správa a prenájom luxusných chát vo Východnej

HÁJIKY GALOVANY

Sídlo v Liptovskom Mikuláši Založená v roku 2022 odčlenením od Tatra Forest Slovakia Developérsky project prípravy územia v Galovanoch na vybudovanie rezortu s viac ako 60-timi chatami a 40-timi hospodárskymi dvormi.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontaktné informácie

Telefón: 0912 345 678

Email: info@tfs.sk