Tatra Forest Slovakia

Kvalitnejší život v trvalo udržateľnej krajine
Staráme sa a rozvíjame to, čo máme na Slovensku najvzácnejšie: prírodnú krajinu a život človeka v nej trvalo udržateľným spôsobom. Od ekologického farmárčenia po rozumné developerské projekty – naše aktivity vždy spájajú život človeka s jeho prirodzeným prostredím.

Prihláste sa na odber noviniek

a nezmeškajte podstatné informácie

O nás

Ako skĺbiť život človeka a zachovanie prírodného rázu krajiny? V Tatra Forest Slovakia chceme chrániť to najkrajšie, čo na Slovensku máme – naše Tatry, lesy a prírodu. Uvedomujeme si však, že ľudská činnosť do divokej prírody vždy zasahovala. Preto sa už od roku 2008 zameriavame na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom žiť kvalitnejší život v čo najväčšom súlade s krajinou, v ktorej žijú. Pre túto víziu máme plnú podporu z nášho zahraničného kapitálu z Veľkej Británie.
 
Cez naše dcérske spoločnosti sme na Slovensku začali s odlišným druhom farmárčenia. Naša agroturistická sekcia dnes zahŕňa spoločnosti ako Farma Východná, Kone vo Východnej, či BioTatry HB. Z ich produkcie zásobujeme slovenský, ale aj európsky trh kvalitnými bio čajmi, syrmi, sprostredkovávame jedinečné spojenie s prírodou pri výletoch na koňoch.
 
 

Aby ste nádhernú panorámu Vysokých Tatier mohli obdivovať nielen zo sedla koňa, vybudovali sme Usadlosť pod Kriváňom – luxus 5-hviezdičkového hotela s prírodou priamo na prahu vašich dverí. To bolo vstupnou bránou do ďalších developerských projektov, v ktorých tvoríme život pre ľudí, ktorí chcú žiť v spojení s prírodou a zároveň v kvalite a s technológiami 21. storočia.

Tatra Forest Slovakia v číslach

0
spravovaných spoločností

farmárskeho, agroturistického a developerského charakteru

0 +
ľudí

množstvo ľudí, ktorí u nás našli svoju trvalú prácu a živobytie. K nim každoročne pribúdajú desiatky sezónnych pracovníkov.

0
ha

rozloha poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ktoré na Liptove spravujeme

Časová os – míľniky spoločnosti Tatra Forest Slovakia

Farma Východná

Kapitálovo vstupujeme do farmy, založenej v roku 1958. Farma Východná sa zameriava na ekologické obhospodarovanie 1 600 hektárov pôdy, chov dojníc a mladého dobytka a výrobu krmovín pre vlastnú spotrebu. V jej rámci sme rozvinuli aj startup v oblasti výroby a predaja exkluzívnych syrov.
2008
2008

Tatra Forest Slovakia, Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši vzniká firma, ktorá sa stáva materskou firmou. Strategicky riadi spoločností v rámci celej skupiny, jej startupy, developerské projekty a zabezpečuje starostlivosť o majetok skupiny.

Biotatry o.d., Liptovský Mikuláš

Vzniká spoločnosť zameraná na predaj surového mlieka pre slovenských ekologických aj konvenčných farmárov na zahraničných trhoch i na Slovensku.

2013
2014

Tatra Forest Liptov, Liptovský Mikuláš

Spúšťame startup zameraný na agroturizmus.

ProBioSpace, Liptovský Mikuláš

Zakladáme spoločnosť zameranú na ekologické obhospodarovanie 390 hektárov pôdy a chov mäsového dobytka - highlanderov.
2017
2019

Kone vo Východnej

Púšťame sa do chovu koní, ekologického obhospodarovania 47 hektárov pôdy, ustajnenia koní pre klientov a agroturizmus.

BIOTATRY H&B, Východná

Z Farmy Východná odčleňujeme novú spoločnosť, ktorá sa orientuje na ekologické pestovanie liečivých rastlín a drobného ovocia na celkovej výmere 42 hektárov, ako i na spracovanie a predaj finálnych produktov v podobe bylinkových čajov.

2019
2021

The Krivan Estate, Liptovský Mikuláš

Od materskej firmy odčleňujeme samostatnú spoločnosť zameranú na vlastníctvo, budovanie, správu a prenájom luxusných chát vo Východnej.

Hájiky Galovany

Zahajujeme developerský projekt prípravy územia v Galovanoch na vybudovanie rezortu s viac než 60 vidieckymi domami a takmer 40 hospodárskymi dvormi.
2022
2023

Nové čemice

Smart mesto plné inovácií zamerané na hospodársky rozvoj a bývanie pre mladých či seniorov.

Agroturizmus

Naše sny o skutočný rozvoj podnikania v oblasti poľnohospodárstva sme začali realizovať v roku 2008. Za týmto účelom sme kapitálovo vstúpili do Poľnohospodárskeho družstva Východná, kde v súčasnosti realizuje svoje farmárske zámery.
 
V novom koncepte sme na Farme Východná vybudovali nové a modernizovali staré ustajňovacie priestory, obnovili strojový park, zmenili spôsoby obrábania pôdy a zaviedli novú organizáciu práce. Na novo vzniknutej biofarme produkujeme kvalitné kravské aj ovčie biomlieko. Vo vlastnej mliekarni vyrábame vysoko kvalitné syry na špeciálne príležitosti. Farma Východná je otvorená verejnosti a tisíce návštevníkov, najmä detí, nás navštívilo pre pravý farmársky zážitok a pochopenie zdravého života farmárskych zvierat.
 
Pre ešte bližší a silnejší zážitok z blízkosti zvierat a človeka, ako aj spojenia s tatranskou a liptovskou prírodou sme založili projekt Kone vo Východnej. Dobrodružné výlety na koňoch s výhľadmi Liptovskej kotliny dopĺňajú našu agroturistickú sekciu. Majitelia koní u nás môžu svoje kone aj ustajniť a spoľahnúť sa, že je o ne dobre postarané.
 
 
V roku 2012 sme vzhľadom na vhodné prírodné podmienky v kotline pod Tatrami začali s pokusným pestovaním bio liečivých rastlín pre kozmetické a farmaceutické účely. Liečivé byliny a drobné ovocie dnes pestujeme na viac než 42 hektároch a na trh prinášame ekologicky pestované bylinkové bio čaje pod značkou BIOTATRY H&B.
 
Od roku 2012 vyrábame a predávame aj biokompost. Táto bioorganická hmota nahrádza klasické hnojenie a ozdravuje pôdu. Biokompost vyrábame v kravského a ovčieho hnoja, zelenej hmoty, sena, slamy, nespotrebovaných senáží, podrvených konárov a zeminy. Táto bioorganická hmota rastlinám dodáva nielen potrebné živiny, ale pôdu ozdravuje, potláča v nej huby, plesne a iné patogénny. Okrem toho, že pôdu zjemňuje a robí ju ľahšou a produkčnejšou, zabezpečuje jej lepšiu absorpciu vlahy v daždivom počasí a jej zadržanie a výdaj v prospech rastlín v suchšom období.

Development

Naša spoločnosť je plne riadená slovenských manažmentom z Liptova a aj preto pristupujeme k svojim developerským projektom odlišne. Citlivo berieme do úvahy dopad na životné prostredie a robíme maximum pre to, aby bol každý náš projekt citlivo a vkusne zasadený do okolitej krajiny.

HYBE PEŇAŽNÉ

Vybudovali sme infraštruktúru pre 55 stavebných pozemkov pre rodinné domy. Projekt je vypredaný a dochádza k jeho stavebnej realizácii (stav leto 2023).

BENICE

Pripravili sme infraštruktúru pre 23 stavebných pozemkov pre rodinné domy v mestskej časti Liptovského Mikuláša - Benice. Všetky pozemky boli predané a projekt je v stavebnej realizácii (stav leto 2024).

HÁJIKY GALOVANY

Neďaleko Galovian pripravujeme projekt na vybudovanie rezortu pre ľudí, ktorí hľadajú život v spojení s prírodou. Takmer 40 hospodárskych dvorov doplní 60 vidieckych domov, salaš, reštaurácia, športoviská a detské ihriská (stav leto 2023).

USADLOSŤ POD KRIVÁŇOM

Projekt deviatich luxusných chát, ktoré na lúkach pod Vysokými Tatrami ponúkajú fascinujúce a jedinečné výhľady. Dve z nich sú už skolaudované, dve vo výstavbe a päť v procese prípravy výstavby (stav leto 2023).

NOVÉ ČEMICE

Tvoríme pre vás novú štvrť v Liptovskom Mikuláši, ktorá dá priestor pre váš tvorivý potenciál a ponúka nový spôsob bývania. Nové Čemice, to je viac než nadčasové bývanie. Je to životný štýl a budúcnosť bývania, ktoré si zamilujete.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontaktné informácie

Email: info@tfs.sk